ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στη Mediterranean Lines εξυπηρετούμε πλοία σε πολλά λιμάνια και διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο πρακτόρων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ναυλωτών και των πλοιοκτητών. Δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στην επίτευξη αποτελεσματικών και άμεσων εργασιών χωρίς επιπρόσθετες δαπάνες και παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Πρακτορεύσεις Πλοίων
◦ Επισκευές
◦ Αλλαγές πληρωμάτων
◦ Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
• Πρακτορεύσεις Πλοίων
◦ Για παραλαβή φρέσκων προϊόντων
◦ Ναυτολογήσεις / απολύσεις
◦ Μερική ή ολική επιθεώρηση από Τ.Ε.Π. Κ.Λ.Π. για συμβάσεις διεθνών κανονισμών ISPS, STCW, SOLAS, MARPOL, ISM, ISO & MLC
• Ναυλώσεις και αγοραπωλησίες πλοίων
• Έκδοση πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας από την κεντρική επιθεώρηση εμπορικών πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.), πιστοποιητικών από νηογνώμονα και πιστοποιητικών μυοκτονίας
• Ναυλώσεις και πρακτορεύσεις μικρών σκαφών αναψυχής (pleasure yachts)
• Έκδοση πιστοποιητικών & κατάθεση δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση ναυτικών ελληνικής υπηκοότητας
• Καταμετρήσεις πλοίων
• Επισκευές με δικά μας έμπειρα συνεργεία για περάτωση εργασιών σε προγραμματισμένο χρόνο, με εγγυημένη επιτυχία και σε χαμηλές τιμές